வீடு > செய்தி > தொழில் செய்திகள்

கால்நடை வளர்ப்பு கால்நடை மருத்துவம் என்றால் என்ன?

2022-10-04

தார்மீக, அறிவார்ந்த, உடல், யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஒரு நல்ல தொழில்முறை நெறிமுறைகள் மற்றும் மனிதநேய சாதனைகள், விலங்கு ஊட்டச்சத்து மற்றும் தீவனம், சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம், விலங்கு மரபணு இனப்பெருக்கம் கால்நடைகள் மற்றும் கோழி வளர்ப்பு, கால்நடை மற்றும் கோழி வளர்ப்பு மேலாண்மை ஆகியவற்றில் முக்கிய விரிவான வளர்ச்சியை வளர்ப்பது மற்றும் கால்நடைகள் மற்றும் கோழி வளர்ப்பு, விதை தேர்வு, இனப்பெருக்க மேலாண்மை, உணவு மற்றும் கால்நடை மற்றும் கோழி முக்கிய நோய்கள் தடுப்பு மற்றும் சிகிச்சை திறன், ரேஷன் ஒருங்கிணைப்பு, தீவன பதப்படுத்துதல், சுற்றுச்சூழல் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள உயர்தர தொழில்நுட்ப மற்றும் திறமையான பணியாளர்கள் மூலம் நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சையின் அடிப்படை அறிவு. கட்டுப்பாடு, இனப்பெருக்கம் மேம்பாடு, உணவு மேலாண்மை, நோய் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு.

பாடத்தின் உள்ளடக்கம்:
அடிப்படை படிப்புகள்: அடிப்படை கால்நடை மருத்துவம், அடிப்படை விலங்கு உடற்கூறியல், அடிப்படை விலங்கு உடலியல், அடிப்படை விலங்கு ஊட்டச்சத்து, அடிப்படை விலங்கு மரபியல், அடிப்படை விலங்கு இனப்பெருக்கம், விவசாய வேதியியல் அடிப்படை அறிவு, கால்நடை சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் மற்றும் வசதிகள், கிராமப்புற பொருளாதார மேலாண்மை போன்றவை.

சிறப்புப் படிப்புகள்: பொதுவான விலங்கு நோய்களைத் தடுத்தல் மற்றும் சிகிச்சை செய்தல், விலங்கு தனிமைப்படுத்தல் தொழில்நுட்பம், உணவு மற்றும் தீவனம், பன்றி வளர்ப்பு தொழில்நுட்பம், கால்நடை வளர்ப்பு தொழில்நுட்பம், ஆடு வளர்ப்பு தொழில்நுட்பம், கோழி வளர்ப்பு தொழில்நுட்பம், சிறப்பு விலங்கு வளர்ப்பு, விலங்கு தயாரிப்பு செயலாக்க தொழில்நுட்பம், செல்லப்பிராணி வளர்ப்பு போன்றவை.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept